در دیدار روحانی با استانداران کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد چه گذشت؟

آقایان اسدلله رازانی و سید موسی خادمی استانداران استان های کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد روز سه شنبه به