فیلم | بازدید کی‌روش از ورزشگاه بازی ایران و سوریه

مواد غذایی سنتی، سه برابر صنعتی، آلودگی دارندکارلوس کی‌روش از ورزشگاه بازی ایران و سوریه بازدید کرد. این دیدار فردا