اینفوگرافیک | توصیه‌هایی برای پیشگیری از کیف قاپی در ایام پایانی سال

ضرغامی: روحانی را رقیب اصلی خود می‌دانمدر اینفوگرافیک زیر توصیه پلیس پایتخت برای پیشگیری از کیف قاپی در ایام پایانی