اتفاقی که فقط در فوتبال ایران رخ می‌دهد/ اسدی با عنوان دبیرکل به دادگاه سوئیس خواهد رفت

مشاور عالی فدراسیون فوتبال گفت: برای رسیدگی به پرونده تیم‌های عربستانی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال به سوئیس می‌روم.