کشور اروپایی که ۱۰۰میلیون یورو در سال با ایران تجارت می‌کند

شکست خیبر خرم آباد در کرمانپیتر پلگرینی، معاون نخست‌وزیر اسلواکی در امور سرمایه‌گذاری به همراه یک هیات تجاری از فعالان