نمایندگان: به ولله کمتر از 5 میلیون حقوق می‌گیریم/گاهی صدهزار تومان نداریم به یک مستمند کمک کنیم

تصاویر | قطع‌ درختان بلوط در جاده یاسوج – اصفهانروزنامه اعتماد در گزارشی به حواشی پیش آمده بر سر اظهارات