کنایه آملی‌لاریجانی به هاشمی: بعضی در زمانی که باید کنار و حامی رهبری باشند، نامه بی‌سلام نوشتند

سه وعده‌ای که رهبری، قبل انقلاب به فرزندانشان دادندمیران نوشت: رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش بصیرت در فهم