عکس کمتر دیده شده از آیت‌الله هاشمی و شهیدصدوقی

باهنر: تفکر واندیشه انقلاب ابرقدرت‌های مدعی دنیا را به استیصال کشانده استکانال تلگرامی آیت‌الله هاشمی تصویری از ایشان و شهیدصدوقی