کشف بیش از ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ۹ماهه سال ۹۵ در شهرستان سرخه‎

سبقت غیرمجاز پراید و برخورد شاخ به شاخ با نیسان ۲ کشته و مجروح برجای گذاشتعلی محمد مویدی زاده فرماندار