کشف میکروب‌های خطرناک و مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک در هوای آلوده پکن

سردردی که میان جوان‌ها شایع شده استایرنا نوشت: دانشمندان به تازگی میکروب‌ها و باکتری هایی را در هوای آلوده و