اینفوگرافیک | مقایسه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در دولت روحانی و دولت پیشین

اجرای نمایش‌های ویژه نیمه خرداد در محوطه تئاتر شهردر اینفوگرافیک زیر میزان گندم خریداری شده از کشاورزان کشور تا ابتدای

عکس | اعتصاب کشاورزان هندی با صورت‌های نیمه اصلاح شده

جزییات ایجاد بیش از۱۰۳ هزار شغل در سال ۹۶تصویر زیر مربوط به اعتصاب کشاورزان ایالت «تامیل نادو» هند با صورت‌های