چه کسی به نمایندگی از دولت روحانی در مراسم بزرگداشت فیدل کاسترو حضور داشت؟

جزئیات سقوط هواپیمای بازیکنان برزیلی از زبان مهمانداری که جان سالم به در بردباشگاه خبرنگاران نوشت:معاون حقوقی رئیس جمهور به