۳۱ کتاب از کنگره‌های استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران تدوین می شود

11 اردیبشهت ماه شروع مسابقات والیبال امیدهای آسیا در اردبیلمعاون میرا ث فرهنگی کشور از تدوین ۳۱ کتاب از کنگره