کاندیدای شهرداری تهران: وقتی پل صدر ساخته می‌شد رنج بردم/ با تبعیض در خدمت‌رسانی موافقم

پیگیری مرگ مشکوک یک دختر در رادیو نمایشمحمدعلی افشانی کاندیدای شهرداری تهران گفت: بودجه عمرانی و جاری ثروتمند است ولی