۱۲پرونده‌ای که کارنامه شوراهای‌شهر چهارم را تیره می‌کند

لیلى رشیدى، مادرش و مریلا زارعى، سر مزار زنده یاد داود رشیدى/ عکستنهاچندماه دیگر به پایان دوره چهارم شوراهای شهر