تصاویر | چهره‌های مطرح در مراسم ختم پدر سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه

این هم پرنده بانفوذ ترامپ!مراسم ختم حاج رضا آصفی پدر حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه عصر امروز جمعه