پیوندِ شهریور و مهر ساکنین البرز، آذربایجان‌غربی و لرستان با کتاب

موجودات فضایی نقشه زمین را دارند؟/چهلمین سالگرد پرتاب فضاپیماهای وویجراستان البرز از ۱۹ تا ۲۵ شهریور، آذربایجان‌غربی از ۲۸ شهریور