پیش بینی 1474 شعبه اخذ رای در هرمزگان/یک میلیون و 166 هزار هرمزگانی واجد شرایط رای دادن هستند

قائم مقام وزیر کشور: وزارت کشور برای اجرای کامل قانون در برگزاری انتخابات تلاش می کندرئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان