فیلم | پیش‌بینی رهبر انقلاب درباره آینده ایران در زمان جنگ

امین ساکی رئیس کمیته روابط‌عمومی و مشاور هیات دو‌و‌میدانی استان لرستان شدپیش‌بینی رهبر معظم انقلاب درباره آینده ملت ایران هنگام