توسعه فعالیت‌های پژوهشی در کانون پرورش فکری آذربایجان‌غربی

۶ فیلم از تبریز به بخش رقابتی جشنواره شبدیز راه یافتاولین جلسه ستاد استانی ویژه‌برنامه‌های هفته پژوهش کانون پرورش فکری