پودر جادویی که عمر میوه و سبزیجات خانه‌ را دوبرابر می‌کند!

صحنه‌ای کمیاب از شادی پرسپولیسی‌هاایسنا نوشت: محققان موفق به تولید یک پوشش نامرئی جدید برای مواد غذایی خوراکی شدند که