توافق پوتین و روحانی بر سر تداوم مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان

استخدام مربیان نهضت سواد آموزی به زودیروسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تاکید کردند که همزمان با پیروزی‌های ‏ارزشمند