پروژه بیمارستان پارس آباد بابیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل و بهره برداری است

طارمی چطور می‌تواند عنوانی را بگیرد که آخرین بار جادوگر گرفت؟پروژه بیمارستان 160 تختخوابی شهرستان پارس‌آباد در زمینی به مساحت