پرحاشیه‌ترین و پرمهمان‌ترین مراسم تحلیف روسای‌جمهوری ایران

کرملین: با نظر ترامپ موافق هستیمتابناک نوشت:طبق اصل صد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور