پرسه مرگ در جاده های فارس/ بار دیگر یک اتوبوس در جاده نی ریز واژگون شد

عکس | آخرین خطبه عقد آیت الله هاشمی در مراسم عقد دختر یاسر هاشمی«خبرجنوب» نوشت: دوباره مرگ در جاده های