افزایش پرداخت تسهیلات بانک مسکن برای رونق بازار ساخت و ساز در کردستان

رونمایی از سردیس شهیدان سید فخرالدین رحیمی و نعمت اله سعیدی در دانشگاه علوم پزشکی لرستانسرپرست شعب بانک مسکن در