پرداخت ۱۵ میلیارد تومان یارانه به کتاب فروشی‌ها در یک سال/ کتاب‌گردی معاون فرهنگی وزیر ارشاد در قم

اسماعیل امینی: دبیری جشنواره امسال شعر فجر را نخواهم پذیرفتمعاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: با