سرمایه های پرداخت شده به بخش خصوصی باید در خط تولید کار گرفته شود

ایرنا نوشت:استاندار لرستان گفت: 2 واحد سنگبری مدرن تا پایان امسال در این استان به بهره برداری می رسد