تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته افزایش یافت

اسماعیل حاکمی‌والا درگذشتتسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 5483.7 هزار میلیارد ریال است که