نوازنده گروه پالت: حضور من، تداعی‌کننده حضور مرد دو آدرسِ است

کتاب‌های صوتی و تعاملی‌مان رشد چشمگیری داشتندبهاره رهنما کارگردان و بازیگر نمایش «دیگری»، شیوا اردویی دیگر بازیگر آن و مهیار