پاسخ تند شهرداری‌تهران به منتقدان حضور در مراسم اربعین: اگر نبودیم در مهران فاجعه‌انسانی اتفاق‌می‌افتاد!

جلسه اضطراری ستاد بحران کارگروه سیل در کرمانشاه برگزار شدمجتبی عبداللهی، رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران در گفتگویی با خبرگزاری