ادعاهای ضدایرانی پادشاه سعودی در دیدار با پوتین

ترکیب تیم‌ملی مقابل توگو را ببینید/متفاوت،با حضور ذخیره‌هاپادشاه عربستان سعودی در دیدار با پوتین مدعی شد مداخله های ایران مانع