توزیع ۲۰ هزار تن گندم بین کشاورزان لرستان/ بالغ بر ۵۵ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم آبی

وکیل کرمانی: فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه جا نیفتاده استتسنیم نوشت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: ۲۰