بزرگراه‌ها و راه‌ شریانی که دولت یازدهم در استان تهران ساخت

پولدارهای اروپایی پولدارتر شدندایرنا نوشت:مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، از اجرای پروژه‌های بزرگراهی و توسعه زیرساخت‌های راه‌های این استان