تصویر و توئیت معنادار حسن روحانی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری

رییس جمهوری پس از حضور در وزارت کشور و ثبت نام برا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در حساب شخصی خود

جنتی و کدخدایی رئیس و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری شدند

آیت الله میلانی: از موضع جانشین رهبری در جنبش تا کناره گیریایسنا نوشت: یک عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان