رهبر سامسونگ و دستیارانش تمام موارد اتهامی را رد کردند

رشد ۳۹.۲ درصدی تولید خودرو تا پایان بهمنوکیل مدافع «جای لی» (نام اصلی لی جای-یونگ) و مدیران ارشد بازداشت‌شده سامسونگ