دانش‌اندوزی و آرمانخواهی دو رسالت اصلی دانشجویان است

برگزاری رویداد کارآفرینی هم‌نت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصفهانفرماندار سنندج گفت: دانش اندوزی و آرمانخواهی و آرمانگرایی رسالت اصلی