دستگاه دیپلماسی و وزارت امنیت داخلی آمریکا فرمان ترامپ را اجرا نمی‌کنند

تصاویر | طبیعت برفی خراسان شمالیایسنا نوشت: در پی صدور دستور توقف اجرای فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به