وی‌اودی/آی‌پی‌تی‌وی با نصب آسان در ایران آماده بهره‌برداری شد

«فامیلی» یک برنامه‌ساز قدیمی در تلویزیونبعد از سال‌ها تلاش و همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی در