باشگاه ترکیه‌ای مستنداتش را به فیفا داد/درخواست غرامت ریزه‌اسپور از طارمی وپرسپولیس

فیلم | لحظه تیراندازی پلیس به عامل زیر گرفتن عابران پباده در آلمانورزش سه نوشت:باشگاه ریزه اسپور در حالی شکایت