تصاویر | صحنه‌هایی زیبا از کمک‌های داوطلبانه به فقرای ونزوئلا

فیلم | انفجار بزرگترین انبار مهمات اوکراین | شهر «بالاکلیا» تخلیه شدجمعی از شهروندان ونزوئلا در چهارمین سال رکود اقتصادی