احتمال وقوع سیل در جنوب و جنوب غرب کشور در اسفندماه

چگونه خطبه فدک حضرت فاطمه(س) موجب شیعه‌شدن نویسنده اهل‌تسنن شد؟ایسنا نوشت: رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی ضمن تشریح وضعیت بارشی کشور