چراغ سبز وزیر خارجه انگلیس برای همراهی آمریکا علیه سوریه

وزیر نفت: ما نیازی به اقدام‌های نمایشی نداریمایرنا نوشت: بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز پنجشنبه بار دیگر به صورت