گزینه پیشنهادی وزارت دفاع: برای تقویت بنیه دفاعی به کسی نگاه نمی‌کنیم/تقویت برنامه موشکی کشور

غوغای جوانان ایرانی در مهتاب شعر و ترانه و نمایشخانه ملت نوشت: گزینه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس برای وزارت