واکنش مجمع روحانیون مبارز به درج اظهاراتی کذب در خصوص امام راحل(ره)

کشف عضو جدیدی در بدن انسان!ایرنا نوشت: مجمع روحانیون مبارز نسبت به درج اظهارات فردی با نام آیت الله میرزا