واکنش کنسولگری ایران در افغانستان به ادعای بازداشت سه ایرانی

تیلرسون در نشست کمیته روابط خارجی سنا در برابر روسیه موضع گرفتایرنا نوشت: کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات روز