کاپیتان تیم والیبال ایران: از بازی در اردبیل لذت بردیم

شهرﺩار شیراز هفته آینده معرفی می شوﺩمهر نوشت: کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان با اشاره به مسابقات والیبال انتخابی قهرمانی