هیچ اطلاعاتی درباره بابک زنجانی به وزارت خارجه داده نشد

عکس | واکنش ارسطوی «پایتخت» به یک شایعهوزارت امور خارجه به اظهارات اخیر برخی از مسئولین محترم قوه قضائیه در