انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات بویراحمد

جابجایی اثاثیه در ارومیه فقط باهماهنگی کلانتری محلهشت معتمد اصلی هیات اجرایی برگزاری انتخابات شورای شهر بویراحمد با حضور فرماندار