کمپانی اسرائیلی شکننده قفل آیفون هک شد/ ۹۰۰ گیگ دیتای کاربران سرقت شد

۴۸۰۰ درخواست برای حفر چاه در دل خشکیده فارس!کمپانی معروف Cellebrite، شکننده قفل آیفون برای اف بی آی، خود قربانی